ترموکوپل

ترموکوپل چیست و چه کاربردی دارد ؟

سئوالی که ممکنه برای هر شخصی در زمینه خرید بعضی از لوازم خانگی پیش بیاد !

در صنایع برقی و غیر برقی همیشه جهت اطمینان کارکرد و ایمنی قطعاتی مانند سنسورها ، کلیدهای خودکار و نظیر اینها بر سر راه جریان ها قرار داده میشوند تا

در مواقع خطر سیستم از کار افتاده و صدمه ای به خود دستگاه و یا مصرف کننده آن وارد نشود

فیوزهای برق که بعد از کنتور قرار دارند مثال خوبی برای این مبحث میباشد .

ترموکوپل چیست

 

مورد استفاده ترموکوپل

این دستگاه در لوازم خانگی بر سر راه جریان گاز ورودی به بخاری ، سماور و اجاق گازهای ترموکوپل دار قرار دارد .

اگر شغله به هر دلیل مانند سر رفتن غذا ، کمبود اکسیژن و یا باد شدید خاموش شود ،

جریان گاز ورودی بصورت اتوماتیک قطع میشود و از نشت گاز و خطرات احتمالی جلوگیری میکند .

بنابراین به یاد داشته باشید ، در صورت خرابی ترموکوپل گاز نسبت به تعمیر و یا تعویض آن توسط متخصص اقدام نمایید .

 

روش کار ترموکوپل ها

ترموکوپل از دو سیم فلزی غیر همجنس ساخته شده که نسبت به درجه حرارت حساس هستند.

در اثر حرارتی که به یک سر داده میشود ، جریان الکتریکی متساعد شده و جریان گاز باز میشود ،

و زمانیکه بطور سهوی در اثر وزش باد یا کمبود اکسیژن و یا سرریز شدن غذا خاموش شود ،

سنسور ترموکوپل سرد شده و جریان گاز مسدود میشود تا از پخش شدن گاز در محیط جلوگیری شود .

برای تست سالم بودن ترموکوپل باید در قسمت انتهایی آن توسط دو سیم رابط به بلندگوی کوچکی متصل نماییم،

و دو سر دیگر آن را تقریبا ۲۰ الی ۳۰ ثانیه حرارت بدهیم اگر ترموکوپل سالم باشد از بلندگو صدای شبیه تق به صورت ضعیف شنیده می شود

که نشان دهنده ی وجود جریان الکتریکی است.

از دلایل عمل کردن نامناسب ترموکوپل می تواند بر اثر قطعی، شکستگی، استقرار نا مناسب و ضربه خوردن باشد.